Tweede Kamer 39 Foto Bart van Vliet

De klas debatteert zoals in de Tweede Kamer gebruikelijk is. De debaters kruipen in de huid van een politicus en verdedigen hun standpunt. Een debat over een wetsvoorstel zoals dat in de Tweede Kamer wordt gevoerd, leent zich uitstekend voor simulatie.


  • Leerdoel: Kennismaken met de verschillende rechten van de Tweede Kamer bij het behandelen van een wetsvoorstel. Ervaren hoe het parlementaire debat werkt.
  • Niveau: HAVO/VWO, VMBO
  • Duur: 50-80 minuten

Uitleg

Hoe leg je democratie en politiek uit in de klas? Een goede methode is door in debat te gaan. Door te debatteren ervaren leerlingen zelf hoe de parlementaire democratie werkt. Een debat biedt bovendien een kapstok om politieke onderwerpen in de klas te behandelen en de politieke bewustwording bij leerlingen te vergroten. Het stimuleert leerlingen na te denken over belangrijke thema’s, daar een mening over te vormen en die helder en duidelijk kenbaar te maken.

Het debat zoals dat in de Tweede Kamer wordt gevoerd, leent zich uitstekend voor simulatie. De spreker achter het spreekgestoelte zet zijn of haar standpunt uiteen. De Kamerleden mogen de spreker onderbreken voor een korte vraag om meer duidelijkheid te krijgen, interrumperen heet dat. Elke partij mag aan het woord komen. Over de voorstellen, veranderingen daarop (amendementen) en oproepen aan de regering (moties) wordt later gestemd. Dan kruipen de debaters in de huid van een politicus en verdedigen hun standpunt in de fictieve vergaderzaal. De andere debaters mogen interrumperen. Een spreker krijgt altijd maar een paar minuten spreektijd om herhaling te voorkomen. De voorzitter van het debat beslist wie het woord krijgt, net als de Voorzitter van de Tweede Kamer.

Docenteninstructie Kamerdebat in de klas - Stap 1 en 2

Stap 1: Verzamel het materiaal
Stap 2: Kies een onderwerp

Docenteninstructie Kamerdebat in de klas - Stap 3 en 4

Stap 3: richt het lokaal in
Stap 4: deel het materiaal uit

Docenteninstructie Kamerdebat in de klas - Stap 5 en 6

Stap 5: bekijk de filmpjes
Stap 6: aandachtspunten tijdens het debat

Docenteninstructie Kamerdebat in de klas - Stap 7

Stap 7: bespreek het debat na

Leerlinginstructie Kamerdebat in de klas - 1 de regels

1: De regels

Leerlinginstructie Kamerdebat in de klas - 2 drie dingen die je als fractie mag doen

Drie dingen die je als fractie mag doen
Motie indienen
Amendement indienen

Leerlinginstructie Kamerdebat in de klas -3 voorbereiding fractieoverleg

Voorbereiding: fractieoverleg

Leerlinginstructie Kamerdebat in de klas - 4 het debat

Het Debat
Reacties
Stemming

Leerlinginstructie Kamerdebat in de klas - 5 debattips

Debattips
Argumenten
Voorbeelden
Vergelijken
Vragen
Oplossingen
Stemmen

Downloads

Meer werkvormen

Bingo Politiek Jargon

Oefen politiek jargon met deze bingo. Leerlingen breiden op een speelse manier hun politieke woordenschat uit. Deze Bingo heeft 2 varianten: vmbo of havo/vwo, waarbij de laatste variant wat moeilijker is.

Rollenspel stemleeftijd naar 16 jaar

Rollenspel stemleeftijd naar 16 jaar is een korte werkvorm waarin de leerlingen in de setting van een talkshow kennis maken met zes argumenten voor en tegen het verlagen van de stemleeftijd naar 16 jaar. Daarna mogen de overige leerlingen als Tweede Kamerleden stemmen over het wetsvoorstel.

Politieke Week

U kunt gedurende de politieke week de leerlingen in groepjes laten nadenken over verschillende maatschappelijke onderwerpen en een debat laten voorbereiden. De politieke week eindigt dan met een plenair Kamerdebat of enkele plenaire debatten en één of meer stemmingen. Gedurende de week wordt dat debat (of worden die debatten) voorbereid. Leerlingen zijn lid van een fractie (met een virtuele of een echte naam) en kiezen of krijgen aan het begin van de week een specialisme.

FAQ

Voor meer uitleg en antwoorden op uw vragen kunt u terecht in onze FAQ.
Naar de FAQ