Formatiespel

Na de verkiezingen is het tijd voor de formatie: er moet een nieuw kabinet komen. Onderhandelingen voor een nieuw kabinet nemen vaak veel tijd in beslag. Soms zijn kiezers teleurgesteld omdat beloften uit de verkiezingsprogramma’s niet worden nagekomen. Omdat de partijen moeten samenwerken, moeten ze echter onderhandelen en compromissen sluiten. In dit onderhandelingsspel ervaren de leerlingen hoe dat gaat.


 • Leerdoel: Ontdekken hoe moeilijk het kan zijn een compromis te sluiten. 
Ervaren dat politieke partijen de plannen die ze in hun verkiezingsprogramma presenteren niet altijd of helemaal kunnen uitvoeren omdat ze samenwerken met andere partijen.
 • Niveau: HAVO/VWO
 • Duur: 45-60 minuten

Uitleg

Het Formatiespel is ontwikkeld voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en voor studenten in het mbo. Het Formatiespel duurt 45 tot 60 minuten.

Leerlingen maken kennis met het proces ‘van kiezen naar kabinet’. In groepen gaan de leerlingen met elkaar onderhandelen om een nieuw kabinet te vormen.

De handleiding en werkbladen van het Formatiespel zijn hieronder te downloaden.

Docentenhandleiding

In de handleiding vindt u een stappenplan om het Formatiespel in de klas te spelen.

Standpuntenformulier

Omcirkel de 10 gekozen standpunten op het standpuntenformulier. Geef daarna ieder standpunt een waardering. 10 punten voor het belangrijkste standpunt, 1 punt voor het minst belangrijke standpunt. Of gebruik de digitale tool.

Scoreformulier

Twee partijen gaan samen een regeerakkoord samenstellen. Ze vullen samen de overeengekomen stellingen op het scoreformulier in. Welke partij verdient de meeste punten in de onderhandeling?
De twee partijen vullen samen hun 10 overeengekomen standpunten in op het scoreformulier

Samenwerken

Het formatiespel start met het maken van groepjes van 3 of 4 leerlingen.

2. Verkiezingsprogramma

De leerlingen krijgen een lijst met standpunten. Wat vinden ze écht belangrijk? Ze kiezen tien standpunten: dit is hun verkiezingsprogramma.

3. In volgorde zetten

De leerlingen zetten hun 10 standpunten op volgorde. Het belangrijkste standpunt krijgt 10 punten en het minst belangrijke standpunt krijgt 1 punt.

4. Onderhandelen

Elke partij onderhandelt met een andere partij. Het resultaat moet een regeerakkoord van 10 standpunten worden.

5. Wat wordt jullie motto?

De formatie is geslaagd! De regering moet nu een motto verzinnen bedenken voor het regeerakkoord: een mooie zin die samenvat wat ze willen doen.

6. Wie heeft het best onderhandeld?

Tijd om de punten te tellen. Elk groepje telt de punten van hun eigen partij op. De partij met de hoogste score heeft het best onderhandeld.

Downloads

Standpunten

Werken uw leerlingen op computer of tablet? Gebruik dan deze digitale tool voor het kiezen en rangschikken van de stellingen. Sleep de standpunten naar boven of beneden. Zet de belangrijkste 10 standpunten bovenaan en het minst belangrijke onderaan.

Welke 10 standpunten vinden jullie het belangrijkst?

 • Klassen mogen niet groter zijn dan 20 leerlingen.
 • Er moet een vlaktaks worden ingevoerd: iedereen betaalt hetzelfde percentage aan belastingen.
 • Jongeren moeten vanaf 16 jaar kunnen stemmen.
 • Nederland moet minder geld geven aan arme landen.
 • Er moet meer geld naar de aanleg van wegen.
 • Gemeenten moeten illegalen bed, bad en brood geven.
 • De doodstraf moet weer worden ingevoerd.
 • Er moet meer geld naar kunst en cultuur.
 • De gasboringen in Groningen moeten per direct stoppen.
 • Vliegveld Schiphol moet kunnen uitbreiden.
 • Er moeten hogere straffen komen voor diefstal en geweld.
 • Leerlingen moeten zelf kunnen kiezen op welk niveau ze voor een vak examen doen.
 • De studiebeurs moet een gift worden.
 • Nieuwe huizen moeten gebouwd worden met zonnepanelen.
 • De belasting op vlees moet omhoog.
 • Nederland moet uit de Europese Unie.
 • Euthanasie moet worden verboden
 • Nederland moet meer geld uitgeven aan het leger.
 • Teelt en verkoop van wiet moet legaal worden
 • Nederland moet veel meer investeren in groene energie.
 • Ziekenhuizen moeten winst kunnen maken.
 • De publieke omroep moet worden afgeschaft.
 • In leidinggevende functies moeten evenveel vrouwen als mannen werken.
 • Boerka’s en andere gezichtsbedekkende kleding moeten worden verboden op straat.
 • Arme ouders moeten meer kinderbijslag ontvangen dan rijke ouders.
 • Winkels moeten verplicht dicht op zondag.
 • Mensen mogen pas stemmen na het behalen van een stemexamen.
 • De regels voor het bewaren van persoonlijke gegevens op internet moeten strenger worden.
 • Nederland moet geen vluchtelingen meer toelaten.
 • Vet en ongezond eten moet duurder worden gemaakt (vettax).
 • Het koningshuis moet worden afgeschaft
 • Er moet meer geïnvesteerd worden in buurtwerk om criminaliteit te voorkomen.
 • Om discriminatie te voorkomen moet anoniem solliciteren worden ingevoerd.
 • Abortus mag alleen als daarmee het leven van de moeder wordt gered.
 • Scholen moeten de hele dag open zijn, zodat ouders kunnen werken.
 • Burgers moeten in een referendum over belangrijke onderwerpen mee kunnen beslissen.
 • Iedereen die veertig jaar heeft gewerkt, mag met pensioen.
 • Er moeten hogere straffen komen voor racisme en discriminatie.
 • Er moet een Europees leger komen.
 • De inburgeringscursus moet gratis zijn voor alle deelnemers.
 • Autorijden in de spits moet zwaarder belast worden.
 • Nederland moet de grenzen sluiten voor islamitische migranten.
 • Wie een uitkering ontvangt, moet een tegenprestatie leveren.
 • Er moeten meer goedkope sociale huurwoningen komen.
 • De accijns op drank en tabak moet omlaag.
 • Alle jongeren moeten na hun middelbare school een jaar vrijwilligerswerk doen.

Meer werkvormen

FAQ

Voor meer uitleg en antwoorden op uw vragen kunt u terecht in onze FAQ.
Naar de FAQ