krachtenveld

Het Krachtenveld is een schematische weergave van het Nederlandse politieke stelsel. Met hokjes, kleuren en pijlen is aangegeven hoe de verschillende instituties zich tot elkaar verhouden en elkaar beïnvloeden. In deze werkvorm vullen de leerlingen de instituties in op de juiste plek in het Krachtenveld.


  • Leerdoel: Leerlingen leren dat politieke besluitvorming plaatsvindt op verschillende niveaus en dat er samenhang is tussen deze verschillende niveaus. Bovendien zien ze dat er op elk niveau een gekozen volksvertegenwoordiging is.
  • Niveau: HAVO/VWO
  • Duur: 15-20 minuten

Meer werkvormen

FAQ

Voor meer uitleg en antwoorden op uw vragen kunt u terecht in onze FAQ.
Naar de FAQ